Ordliste for hyttestrøm!

2 juni 2017

Er 12 volt og solcelleverden ny for deg? Eller har du bare behov for en liten ordforklaring? Her er en kjapp "ordbok" for å hjelpe deg på vei!

Ampere
Enhet for elektrisk strøm. 1 amperetime er den mengden som passerer i en strømkrets i løpet av 1 time når strømmen er 1 ampere. Dersom strømstyrken er 1 ampere vil et 110 amperetimers batteri teoretisk sett kunne levere strøm i 110 timer.

Amperetimer (Ah/At)
Mål på batteriets kapasitet.

Hvilespenning
Den spenning som kan måles på batteriet etter en belastning enten opplading eller utladning. Benyttes som en indikasjon på batteriets tilstand.

Kabeltverrsnitt
Mål på kabelens tykkelse og dens evne til å transportere strøm. Tverrsnittet angis i mm2.

Ladespenning
Den spenning som batteriet lades opp med uttrykt i volt.

Ladestrøm
Den strømstyrke som batteriene lades opp med uttrykt i ampere.

Parallellkobling
Måte å koble batterier slik at kapasiteten øker. Spenningen vil være konstant. Når batterier parallellkobles, koples pluss mot pluss og minus mot minus.

Spenningsfall
Det tap som oppstår når kabeltverrsnittet er for lite i forhold til strøm som går gjennom kabelen og avstanden fra batteriene til "forbrukeren".

Syrevekt
Vekten av 1 liter syre. Brukes som en indikasjon på batteriets ladetilstand. Dersom 1 liter syre veier 1,28 kg (ved 20 grader C) sier vi batteriet er fulladet.

Virkningsgrad
Beskriver solcellepanelets evne til å fange opp den energien som solen avgir.

Volt (V)
Enhet for elektrisk spenning.

Watt (W)
Enhet for elektrisk effekt.