Solcelledrevene fyrtårn i Nordsjøen

2 november 2009

ComPower har etter en vellykket installasjon nå satt i drift de syv første SCOL enhetene på Ekofisk feltet og Britisk sektor i Nordsjøen. SCOL står for ”Self Contained Offshore Lighthouse” og er et selvdrevet fyrtårn basert på batteri og solcelleteknologi med landbasert kontroll og overvåkingsmulighet. Solcellepanelene er levert fra BP Solar og Sunwind.

Prosjekt
Dette prosjektet ble innledet i 2008 da Conoco Philips først kontaktet Compower med et behov. Etter en rekke utfordringer i konsept- og designfasen fant de tidlig i 2009 frem til det de mente ville være en god og hensiktsmessig løsning. Sunwind var blant leverandørene som ble med på dette prosjektet for å levere solcellepaneler til driften.

Morten Landmark i Compower sier at valget falt på Sunwind og BP Solar solcellepaneler fordi hans erfaring viser at disse panelene har lang levetid og høy driftsikkerhet i utsatte miljøer.

 

Design
Enhetene består av en lampe og en aktiv radar reflektor som blir drevet av tolv solcellepanel, og er konstruert for å kunne tåle tøffe påkjenninger over lang tid.

Hver enhet inneholder også en stor batteribank som vil sørge for kontinuerlig drift gjennom de mørke vintermånedene i Nordsjøen.

Videre er enhetene også utstyrt med kontrollskap og fjernkommunikasjon vha GSM eller satellitt kommunikasjon, og kan på denne måten overvåkes og betjenes fra land eller fartøy.

Enhetene monteres ved at en bunnplate med en sentrert søyle sveises fast på installasjonen. Enheten løftes siden på plass ved hjelp av helikopter eller kran.

Løftesettet består av en løftekule som ikke trenger håndtering av personell for innfesting på enheten i forbindelse med løft. Enheten kan dermed enkelt skiftes ut for vedlikehold.

Enheten er retningsubestemt, noe som innebærer at man ikke trenger å ta hensyn til at solcellepaneler skal peke mot sør, noe som vesentlig forenkler monteringsarbeidet og minsker muligheten for at enheten gror fast.