Valg av toalett på hytta

19 mai 2017

Hva som vil være riktig valg av toalett for din hytte er avhengig av en rekke faktorer. Plass, pris og drifting er sentrale begrep når man skal velge toalettsystem. Vi har velprøvde og innarbeidede systemer – og kompetansen som gir deg trygghet for at du velger rett. Sunwinds toalettsortiment er plukket ut med tanke på miljøet!

Valg av toalett på hytta

Valg av hyttetoalett har alltid vært ett hett tema blant hyttefolket. Det finnes utallige hyttetoaletter å velge blant, og det er ikke sikkert at et toalett som fungerer utmerket på en hytte vil fungere like godt på en annen hytte. Før du velger toalett på hytta kan det være lurt å orientere seg i jungelen av hyttetoaletter og definere hva som er dine viktigste kriterier for at du skal bli fornøyd med toalettet. Det er åtte hovedpunkter du bør gå grundig gjennom før du tar ditt valg:

 • Energiløsninger som finnes på hytta i dag og i fremtiden, har du 230 volt?
 • Plass på hytta, har du god plass i dorommet? Har du plass under gulv?
 • Pris, hvor mye penger vil du legge i toalettkjøpet?
 • Lukt, skal toalettet stå inne i hytta eller i et annet bygg?
 • Montering, kreves det håndverker?
 • Bruk av toalettet, krever toalettet mye arbeid ved tømming etc?
 • Kapasitet, hvor mange personer skal benytte toalettet per døgn?
 • Miljø, fungerer toalettet på en måte som tar hensyn til miljøet?
Tre hovedgrupper toaletter:
 1. Biologiske toaletter – små og store systemer
 2. Vannspylende toaletter
 3. Forbrenningstoaletter
Biologiske toaletter

I et biologisk toalett omdannes avfallet til kompost og væsken fordamper. Generelt deles biologiske toaletter inn i 2 grupper, store og små systemer. De store kjennetegnes ved at kompostbeholderen plasseres under gulv og toalettstolen inne. De små systemene kjennetegnes ved at toalett og kompostering er sammenbygd i en og samme konstruksjon som plasseres rett på gulvet i toalettrommet. Valget blir gjerne relatert til den fysiske plassen man har – hvor ofte man aksepterer å tømme, samt hvilken pris man kan akseptere.

En variant av biologiske toaletter er separasjonstoaletter. Det finnes også biologiske toaletter som baserer seg på varmkompostering (krever 230 volt).

 

Biologiske toaletter.jpeg

Vannspylende toaletter

Det finnes flere muligheter blant vannspylende toalettløsninger, og de skiller seg fra hverandre når det gjelder spylemengde/vannforbruk. Noen krever fall frem til mottaket. Vann til toalettene kan du få fra en brønn eller vanncisterne. Noen krever 230 volt, andre 12 volt.

Toalett_vakuumtoalett.jpg

Sunwind Vortex er et system basert på vakuumtoaletter de fleste kjenner fra fly, båt og tog. I prinsippet krever toalettet kun at man har 12 volt eller 230 volt på hytta. Vakumtoalettet har et vannforbruk på ca. 4 dl. pr. toalettbesøk, det finnes løsninger både for deg med eller uten innlagt vann. Toalettstolen likner mye på den man har i hjemmet, men man benytter seg i tillegg av en vakumpumpe som drives med 12 volt.

Forbrenningstoaletter

Et forbrenningstoalett er som navnet tilsier et toalett som brenner opp alt avfallet. Toalettene er for deg som ønsker et enkelt alternativ på hytta, toalettene tar liten plass og er luktfrie. Begrensningene er kapasitet, deler som kan gå i stykker, strømforbruk, pris, og at man må legge en pose i toalettet ved hvert besøk.  

Toalett_forbrenningstoalett.jpg


Garanti

Vi bruker kun leverandører som har lang erfaring i å lage produktene. Kvalitetskontroll i alle ledd i produksjonen sikrer deg gode produkter. Alle våre toaletter har 2 års garanti.