Vurderer du solceller på taket? 6 gode grunner for nett-tilknyttet solcelleanlegg

26 september 2019

Nett-tilknyttet solstrøm er i vinden som aldri før. Sitter du på gjerdet og lurer på om dette er noe for deg? Les hvorfor svaret mest sannsynlig er et rungende JA! 

Solcellepanel på hustak og næringsbygg blir mer og mer vanlig, og det er det flere, gode grunner til. Alt fra fokus på klima, ønske om å bidra, en grønn profil for bedrifter, utsikter om høyere strømpriser i fremtiden, og rett og slett interessen for strømproduksjon er blant argumentene vi ofte hører om hvorfor man ønsker å gå til anskaffelse av solceller på taket. 

Vi har samlet 6 gode grunner for hvorfor det lønner seg med solceller på taket! 

1. Bli din egen strømprodusent

Det er gøy å produsere sin egen strøm! Enda morsommere blir det når du både kan produsere og bruke din "egen" strøm, og ikke minst levere overskuddet til strømselskapene.  

Noen dager skinner sola, og andre dager er den helt fraværende. Det er godt å vite at du kan selge overskuddet de dagene du produserer mest, og kjøpe strøm som vanlig når du har behov for det.  

Når solcelleanlegget produserer mer strøm enn du bruker, sender anlegget dette tilbake til strømnettet, altså leverer du strøm til noen andre via nettet. Denne strømmen får du som pluss-kunde betalt for. Hva strømleverandøren betaler for å kjøpe overskuddsstrømmen din, vil kunne variere.

Dette betyr at strømregningen ofte vil bli betydelig lavere sammenlignet med strømregningen før du anskaffet nett-tilknyttet solanlegg, men det er selvfølgelig ingen garanti for verken antall soldager eller strømpriser i fremtiden.  

2. Slå et slag for miljøet 

Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe for å bidra til det grønne skifte og velge miljøvennlige løsninger.  

I Norge er 98% av produsert strøm fornybar ifølge NVE, men Norge er fortsatt en del av kraftmarkedet i Europa. Jo mer fornybar strøm vi produserer, jo mer ikke-fornybar strøm kan vi erstatte andre steder. 

Ved å montere solceller på taket sparer du miljøet for nye naturinngrep. Solceller på taket utgjør normalt ikke noen fare for dyr- og planteliv, det fører ikke til lokal forurensning og skaper ingen støy. Du unngår i tillegg energitap; ca. 10% av all strøm går tapt når den fraktes i nettet.  

3. Lønnsomt med et livsløpsperspektiv 

Å investere i et nett-tilknyttet solcelleanlegg er nettopp det: en investering. Det er en økonomisk investering, og samtidig en investering en grønn fremtid.  

Tradisjonelt har vi i Norge hatt relativt billig strøm. Med økende strømpriser vil et solcelleanlegg bli et bedre og bedre regnestykke. Samtidig har prisen på solcellepaneler sunket mye de siste årene, og det regnes med at strømprisene antakeligvis vil øke fremover. 

Hvilken retning strømprisene tar i fremtiden kan ingen vite med sikkerhet, men med et eget solcelleanlegg vil du selge tilbake overskuddsstrømmen og være sikret en inntjening når strømproduksjonen er god. Dette er uavhengig av strømprisene ellers. Vil disse også stige som antatt, vil du ha gjort en solid investering med et nett-tilknyttet solcelleanlegg.  

4. Øk verdien på boligen din 

I land hvor solceller på hustak har vært vanlig i mange år, har de allerede dokumentert en verdistigning i nettopp disse boligene.  

Dette gjelder både private boliger og næringsbygg: solcellepanel på tak får nemlig eiendommene til å fremstå moderne og fremtidsrettet. Dette vil igjen gi en økning i verdi, og nye verdivurderinger etter installert solcelleanlegg viser at økningen kan være lik investeringen, anlegget betaler på den måten for seg selv. Det er heller ikke uvanlig i utlandet at eksisterende anlegg blir vurdert til nypris når man ser på verdistigningen på bygget.

5. Spar penger med offentlig støtte 

Enova er et statsforetak eid av Klima- og miljødepartementet i Norge, og har som mål å jobbe for landets omstilling til lavutslippsamfunnet. 

Hvert år investerer Enova over to milliarder av fellesskapets kroner i løsninger som er med på å bygge et grønt Norge for fremtiden. Du kan søke Enova om støtte, og motta inntil 47 500 kroner (2022) når du begynner å produsere din egen energi.  

Husk å kontakte din kommune så du får avklart eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.  

Du kan også få støtte til el-produksjon på din hytte eller fritidsbolig. 

6. Vær et godt forbilde for barn og barnebarn 

Ta et standpunkt, og vis at du går foran som et godt forbilde for egne barn og barnebarn. Ved å velge fornybare løsninger som vil spare miljøet, tar vi ansvar for både nåtid og fremtid. Vis de kommende generasjonene viktigheten av å satse på miljøet! 


8V1A4024.jpeg