Dette er en plusskunde - og slik blir du en!

27 februar 2020

Dersom du har solceller på taket, kan du selge overskuddsstrømmen tilbake til nettet - for å gjøre det må du være en plusskunde. Les spørsmål og svar om plusskunder her!

Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en kundeavtale du med nett-tilknyttet solstrøm har med både ditt nettselskap og din strømleverandør.
 
I praksis betyr det at når ditt solanlegg produserer mer strøm enn du trenger for å dekke eget strømforbruk, vil du levere overskuddsstrømmen tilbake til strømnettet og får betalt deretter.

Hvordan blir jeg plusskunde?

Nettleverandøren din er forpliktet til å tilby deg en plusskundeavtale dersom du ber om dette. Strømleverandøren din er ikke forpliktet til dette, men de fleste strømleverandører tilbyr plusskundeavtaler til de som ønsker. Du må bruke samme selskap for kjøp og salg av strøm.
 
Du må ha en smart strømmåler (AMS-måler) som automatisk registrerer hvor mye strøm du forbruker, og hvor mye strøm du mater tilbake til strømnettet. Alle boliger skulle innen 1. januar 2019 ha en AMS-måler. Dersom du enda ikke har dette, er strømnettselskapet ditt pliktig til å levere dette innen rimelig tid.
 
Strømleverandørene stiller også tekniske krav til ditt nett-tilknyttede solstrømanlegg. Dette er blant annet for å sikre at anlegget ikke skal redusere spenningskvaliteten i distribusjonsnettet.

Kan jeg tjene penger på å være plusskunde?

Med et nett-tilknyttet solstrømanlegg vil du i hovedsak spare penger på å ikke måtte kjøpe strøm fra ditt strømnettselskap. Det vil si at du primært sparer penger på å forbruke den strømmen anlegget ditt produserer selv.

Dersom solstrømanlegget ditt produserer mer strøm enn du forbruker, vil du som plusskunde kunne selge dette tilbake til leverandøren din. Overskuddsstrømmen blir matet tilbake til nettet, og du får betalt for strømmen du leverer ut på nettet.

Hvor mye strøm kan jeg produsere?

Du kan produsere strøm til eget forbruk uten begrensninger. Dersom du produserer mer strøm enn du bruker selv, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satt grensen på 100 kWt som plusskunder kan levere tilbake til strømnettet per time. Hvis man skulle gå over denne grensen, blir du å regne som en "vanlig" strømleverandør med andre vilkår enn plusskundeavtalen innehar.

Må jeg betale nettleie som plusskunde?

Du må betale ordinær nettleie som plusskunde på samme måte som du gjorde før du ble plusskunde. Du slipper likevel å betale andre tariffer som de vanlige produsentene må betale. Dette kan du lese mer om på NVE sine sider.

Hva skjer om jeg kjøper et solcelleanlegg fra Sunwind?

Dersom du kjøper et ferdig montert solcelleanlegg direkte i kartløsningen på Sunwind.no, vil vi ta hånd om alle søknader om å bli plusskunde. Dette betyr at du ikke trenger å sette deg inn i søknadsprosesser og ting som tekniske krav, sikkerhetskrav osv. som netteier stiller til ditt anlegg. Vi sørger for at anlegget innfrir alle krav og fullfører hele søknadsprosessen for deg. Dersom du kjøper et ferdig solcelleanlegg uten montering kan vi veilede deg i prosessen.